Andragogija

Beograd

Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu

O studijskom programu

118548 RSD

4 godine

Srpski

Andragogija je četvorogodišnji program osnovnih akademskih studija (240espb) na filozofskom fakultetu u beogradu.