je
Saznaj više

Testovi iz fizike

Uradi test iz fizike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Automobil prelazi prvu trećinu pravolinijskog konstantom brzinom v = 15 m s, a ostatak puta prelazi dvostruko većom brzinom. Odrediti intenzitet srednje brzine kretanja automobila.

2. Koji od Njutnovih zakona je dat sledećim iskazom: "svako telo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja sve dok pod dejstvom spoljnjih sila nije prinuđeno da svoje kretanje promeni"?

3. Rad duž pravolinijskog puta, kada se pravac sile ne poklapa sa pravcem puta, izračunava se na osnovu izraza:

4. Ajnštajnova relacija koja povezuje masu i energiju data je izrazom:

5. Atomska jezgra su sastavljena od:

6. Koliko [J] iznosi 1 [kW×h]?

7. Koliko puta je veći period oscilovanja matematičkog klatna iste dužine na planeti na kojoj je ubrzanje teže 5 puta manje od ubrzanja Zemljine teže?

8. Idealni gas vrši mehanički rad bez razmene toplote sa okolinom ako je proces:

9. Koja je od navedenih fizičkih veličina vektorska?

10. Telo mase 1 kg klizi po strmoj ravni. Na vrhu strme ravni visine 0.1 m brzina tela je jednaka nuli, a u podnožju 1 m/s. Rad sile trenja na strmoj ravni jednak je približno: (g=10m/s2)

11. Lift mase 1000 kg spušta se sa konstantnim ubrzanjem. Ako je sila zatezanja užeta 8000 N,ubrzanje lifta je: (g=10m/s2)

12. Vodena turbina ima koeficijent korisnog dejstva 90%. Protok vode je 10-3m3/s, visinska razlika nivoa vode je 10m, gustina vode je 103kg/m3. Mehanička snaga vodene turbine je (g=10m/s2)

13. β" zraci su:

14. Kinetička energija matematičkog klatna u najnižem položaju:

15. Reakcije oksido-redukcije su reakcije u kojima dolazi do:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više