je
Saznaj više

Testovi iz statistike

Uradi test iz statistike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast statistika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:

2. Postupak grupisanja zavisi od:

3. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:

4. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

5. Modus je:

6. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:

7. Standardna devijacija je:

8. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:

9. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

10. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

11. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

12. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

13. Parametri linearnog trenda određuju se:

14. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

15. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više